Henkilökohtainen lääkehoidon arviointi

Lääkehoidon arvioinneissa otan huomioon ihmisen kokonaisvaltaisesti: kartoitetaan taustatilanne (mm. sairaushistoria, viimeisimmät verenpaine- ja laboratoriotulokset, käytössä olevat lääkkeet annostuksineen, luontaistuotteet ja ravintolisät), haastatellaan lääkkeiden käyttäjää tai hänen omaistaan ja keskustellaan, mikä lääkehoidossa aiheuttaa huolta. Arvioinnin lopuksi koostan asiakkaalle raportin lääkehoidon tilanteesta ja mahdollisista muutostarpeista, jotka toteutetaan hoitavan lääkärin kanssa.

Arvioinnin tuloksena lääkitysturvallisuus paranee, kun potilaalla on ajantasainen ja hänelle sopiva lääkitys. Vaikka suuria muutoksia lääkityslistaan ei aina tulisikaan, useimmin asiakkaan mieli rauhoittuu, kun hän tietää, että lääkkeet ovat hänelle sopivia ja tarpeellisia.

Palvelun hinta

Arviointipalvelun hintaan vaikuttaa, kuinka laaja arviointi tarvitaan. Nopeimmillaan arvioinnissa voidaan tarkastaa esimerkiksi pelkän lääkelistan perusteella lääkkeiden yhteisvaikutukset tai sopiva annostus, jolloin arviointiraportin hinta on alkaen 45 €. Laajemmassa arviointipalvelussa perehdytään syvällisemmin asiakkaan taustatietoihin ja haastatellaan yleisimmin asiakasta tai omaista, jolloin arviointiraportin koostamiseen menee enemmän aikaa. Tällöin palvelun hinta on 120 €- 300 € riippuen siitä, mitä sovitaan tarkistettavaksi. Ota yhteyttä, niin valitaan yhdessä sopivan laajuinen palvelu.